„SKIL BV“ teisinis pranešimas ir atsakomybės apribojimas

© Autorių teisės 2012-2021

Visos teisės saugomos. Ši interneto svetainė ir bet koks tekstas, vaizdai, grafika, garsas, animacija ir vaizdo įrašai, o taip pat ir jų išdėstymas šioje svetainėje yra saugomi autorių teisių ir kitų komercinės apsaugos teisių. Be išankstinio „SKIL BV“ ir (arba) jo licenciaro (-ų) sutikimo, šios svetainės turinio neleidžiama kopijuoti, platinti, pakeisti arba padaryti prieinamu trečioms šalims komerciniais tikslais. Kai kuriose „SKIL“ interneto svetainėse gali būti medžiagos, kurią saugo trečiųjų šalių autorių teisės.

Prekių ženklai
Jeigu nenurodyta kitaip, visus „SKIL“ svetainėse pateiktus prekių ženklus saugo prekių ženklų įstatymas. Tai taikoma konkrečiai „SKIL“ prekių ženklams, spaudams, įmonės logotipams ir emblemoms. Ženklai ir dizaino elementai, naudojami mūsų svetainėse, yra intelektinė „SKIL BV“ nuosavybė.

Atsakomybės apribojimas
Šis tinklalapis buvo parengtas itin kruopščiai. Nepaisant to, „SKIL BV“ negali garantuoti pateiktos informacijos tikslumo. „SKIL BV“ šiuo dokumentu atsisako bet kokios atsakomybės dėl žalos, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su šios interneto svetainės naudojimu, išskyrus „SKIL“ tyčios arba didelio neatsargumo atvejus. Šios interneto svetainės turinys bet kada gali būti keičiamas arba pašalinamas be atskiro įspėjimo.