SKIL 0520 AA Ultragarsinis atstumų matuoklis

  • Ultragarso bangomis matuoja atstumus, plotus ir tūrius
  • Įjungus prietaisą parodoma aplinkos temperatūra (°C)
  • Galima pasirinkti matavimo vienetus (metrai arba pėdos)