Garantija

Visi ‘Skil’ įrankiai yra rūpestingai tikrinami, atidžiai išbandomi, jiems taikomos griežtos ‘Skil’ kokybės valdymo procedūros. Štai kodėl ‘Skil’ garantuoja elektrinių įrankių ir matavimo prietaisų kokybę. Ši garantija neriboja pirkėjo garantinių teisių, kurias pardavėjai suteikia pardavimo sutartyje, arba taikomų teisinių normų.

Mes suteikiame garantiją „SKIL“ įrankiams pagal šias sąlygas:

1. Pagal 2–8 punktus mes suteikiame garantiją, kad nemokamai pašalinsime visus įrankių defektus, atsiradusius garantiniu laikotarpiu, kurie akivaizdžiai įvyko dėl netinkamų medžiagų arba gamybos klaidų.

2. Garantinis laikotarpis yra 24 mėnesiai, o įrankius naudojant profesionaliam darbui ar jam prilyginamai veiklai - 12 mėnesių. Garantinis laikotarpis prasideda nuo pirmojo pirkimo datos, kuri nurodyta originaliame pirkimą patvirtinančiame dokumente.

3. Garantija netaikoma:

  • Dalims, kurios susidėvi naudojant kaip įprasta arba natūraliai, taip pat įrankių defektams, atsiradusiems dėl susidėvėjimo naudojant įrankius kaip įprasta, arba natūraliai susidėvėjusiems įrankiams;
  • Įrankių defektams, atsiradusiems nesilaikant naudotojo instrukcijų, dėl netinkamo naudojimo, naudojimo netinkamomis aplinkos arba naudojimo sąlygomis, dėl perkrovos arba netinkamos priežiūros;
  • Įrankių defektams, atsiradusiems naudojant priedus arba komponentus, kurie nėra originalūs „SKIL“ priedai ar komponentai.
  • Įrankiams, kurie buvo perdaryti arba papildyti;
  • Smulkiems kokybės pokyčiams, kurie iš esmės nepakeičia įrankio vertės ir tinkamumo naudoti.

4. Mes suteikiame šešių mėnesių garantiją akivaizdiems akumuliatorių medžiagos arba gamybos defektams, neatsižvelgdami į tai, kad akumuliatoriai yra susidėvinčios dalys.

5. Mes pašalinsime defektus, kuriuos pripažinsime kaip garantinius, nemokamai suremontuodami sugedusį įrankį arba pakeisdami jį nauju (atsižvelgiant į aplinkybes, atitinkamo lygio modeliu). Pakeisti įrankiai arba dalys taps mūsų nuosavybe.

6. Paraiškos gauti garantiją turi būti pateiktos garantiniu laikotarpiu. Garantinis įrankis be priedų arba specialaus dėklo turi būti pateiktas kartu su originaliu pirkimą patvirtinančiu dokumentu, kuriame yra nurodyta pirkimo data ir gaminio pavadinimas, pardavėjui arba viename iš klientų aptarnavimo centrų, nurodytų žiniatinklyje www.skileurope.com. Šiek tiek arba visiškai išardytas įrankis netenka garantijos. Jeigu pirkėjas siunčia įrankį pardavėjui arba į klientų aptarnavimo centrą, transportavimo išlaidos ir rizika tenka pirkėjui.

7. Kitokie reikalavimai, išskyrus teisę reikalauti pašalinti defektus, kaip nurodyta šioje garantijoje, į šią garantiją neįeina.

8. Įrankio garantinis laikotarpis nebus pratęstas arba atnaujintas dėl jokių darbų, kuriuos atliksime remdamiesi šia garantija.

Aukščiau pateikta garantija galioja Europoje pirktiems ir ten naudojamiems įrankiams.

Ši garantija atitinka Olandijos įstatymus, išskyrus tas nuostatas, kurioms galioja Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių pardavimo sutarčių (CISG).

Skil B.V.
Konijnenberg 62
4825 BD Breda
Nyderlandai

2017 balandis